นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 เอกชน จันทราพระกิตติคุณ 2 2 1 1
100%
2 เอกชน อินทุภูติพิทยา 2 2 2 0
100%
3 เอกชน ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 2 2 0
100%
4 เอกชน เอ.เจ.เนินมะปราง 7 7 2 5
100%
5 เอกชน อนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร 1 1 1 0
100%
6 เอกชน โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 6 6 6 0
100%
7 เอกชน อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 2 2 1 1
100%
8 เอกชน เซนต์นิโกลาส 4 4 3 1
100%
9 เอกชน อนุบาลโรจนวิทย์ 2 2 2 0
100%
10 เอกชน อนุบาลวังจันทน์ 3 3 2 1
100%
11 เอกชน ธีรธาดา พิษณุโลก 2 2 1 1
100%
12 เอกชน ผดุงราษฎร์ 7 7 7 0
100%
13 เอกชน อนุบาลประชาราษฎร์ 1 1 1 0
100%
14 เอกชน เพชรโสภณ พิษณุโลก 1 1 1 0
100%
15 เอกชน สิ่นหมิน 3 3 2 1
100%
รวมทั้งหมด 45 45 34 11
100%