นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 12 12 6 6
100%
2 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 89 89 66 23
100%
3 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 60 58 2
100%
4 อาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 40 40 19 21
100%
5 อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 43 43 14 29
100%
6 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 245 245 41 204
100%
7 อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 20 0 0 0
0%
8 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 8 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 517 489 204 285
95%