นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านร่มเกล้า 3 3 2 1
100%
2 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านขุนน้ำคับ 3 3 1 2
100%
3 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 2 0
100%
4 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยช้างแทง 2 2 2 0
100%
5 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาหล่ม 1 1 1 0
100%
6 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านชาติตระการ 1 1 1 0
100%
7 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน้ำจวง 5 5 1 4
100%
8 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านเนินสุวรรณ 1 1 1 0
100%
9 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแก่งบัวคำ 2 2 2 0
100%
10 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 1 0
100%
11 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วิทยสัมพันธ์ 5 5 0 5
100%
12 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหลังเขา 1 1 0 1
100%
13 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน 3 3 1 2
100%
14 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 1 1 1 0
100%
15 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน 1 1 0 1
100%
16 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแยง 2 2 1 1
100%
17 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นครไทยวิทยาคม 1 1 1 0
100%
18 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 1 0
100%
19 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 3 3 1 2
100%
20 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดเซิงหวาย 1 1 1 0
100%
21 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดวังงิ้วงาม 2 2 1 1
100%
22 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหัวเขาสมอคร้า 1 1 1 0
100%
23 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1 1 0 1
100%
24 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดวังวน 1 1 0 1
100%
25 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าแดง 2 0 0 0
0%
26 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 0 0
0%
27 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านเข็กใหญ่ 1 0 0 0
0%
28 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยน้ำไซ 1 0 0 0
0%
29 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยเฮี้ย 3 0 0 0
0%
30 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหนองมะคัง 1 0 0 0
0%
31 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดน้ำคบ 1 0 0 0
0%
32 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ 3 0 0 0
0%
33 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดเสนาสน์ 1 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 59 45 23 22
76%