นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดสิริสุทธาวาส 1 1 0 1
100%
2 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดบางกระทุ่ม 1 1 1 0
100%
3 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดสนามคลีตะวันตก 3 3 1 2
100%
4 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดราษฎร์สโมสร 2 2 0 2
100%
5 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาลัย 1 1 1 0
100%
6 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1 1 0 1
100%
7 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 6 6 1 5
100%
8 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 0
100%
9 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านโป่งปะ 3 3 3 0
100%
10 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านน้ำยาง 1 1 1 0
100%
11 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านสะเดา 2 2 2 0
100%
12 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านแก่งจูงนาง 1 1 0 1
100%
13 สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 2 2 2 0
100%
14 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านน้ำริน 1 1 0 1
100%
15 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 2 2 2 0
100%
16 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 3 3 0 3
100%
17 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0
100%
18 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านหินประกาย 1 1 1 0
100%
19 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเนินมะปราง 4 4 4 0
100%
20 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเขาดิน 2 2 1 1
100%
21 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านพัฒนาดงน้อย 1 1 1 0
100%
22 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 1 1 0
100%
23 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านลำภาศ 1 1 1 0
100%
24 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านวังขวัญ 1 1 0 1
100%
25 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 1 0 1
100%
รวมทั้งหมด 44 44 25 19
100%