นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 3 3 2 1
100%
2 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ่อวิทยบางระกำ 2 2 1 1
100%
3 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านปลักแรด 2 2 2 0
100%
4 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านประดาประชาราษฎร์ 1 1 0 1
100%
5 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านห้วยชัน 1 1 0 1
100%
6 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดปรือกระเทียม 1 1 0 1
100%
7 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 1 0 1
100%
8 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 1 1 0
100%
9 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านย่านใหญ่ 1 1 1 0
100%
10 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บางระกำ 2 2 2 0
100%
11 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านบางแก้ว 1 1 0 1
100%
12 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหนองกุลา 2 2 2 0
100%
13 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 1 1 1 0
100%
14 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านร้องยุ้งข้าว 1 1 1 0
100%
15 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดตาปะขาวหาย 2 2 1 1
100%
16 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 1 0 1
100%
17 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จ่าการบุญ 2 2 2 0
100%
18 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 3 3 0 3
100%
19 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดอรัญญิก 1 1 0 1
100%
20 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 0 1
100%
21 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 2 2 2 0
100%
22 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 2 2 2 0
100%
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 6 6 3 3
100%
24 สพป.พิษณุโลก เขต 1 อนุบาลพิษณุโลก 3 3 3 0
100%
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านใหม่ 2 2 2 0
100%
26 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจันทร์ตะวันออก 5 5 2 3
100%
27 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์-จู เกษกาญจน์) 1 1 0 1
100%
28 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจุฬามณี 1 1 1 0
100%
29 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 1 1 0
100%
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0
100%
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจอมทอง 3 3 2 1
100%
32 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดเนินมะคึก 1 1 1 0
100%
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดกรมธรรม์ 1 1 0 1
100%
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 1 1 0 1
100%
รวมทั้งหมด 60 60 36 24
100%