นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 อว. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 14 14 0
100%
รวมทั้งหมด 14 14 14 0
100%