นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 ศึกษาพิเศษฯ ราชประชานุเคราะห์ 23 8 8 7 1
100%
2 ศึกษาพิเศษฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 3 0 0 0
0%
3 ศึกษาพิเศษฯ พิษณุโลกปัญญานุกูล 1 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 12 8 7 1
67%