นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 สพม.พิษณุโลก ชาติตระการวิทยา 9 9 9 0
100%
2 สพม.พิษณุโลก นครบางยางพิทยาคม 25 25 3 22
100%
3 สพม.พิษณุโลก บ่อโพธิ์วิทยา 1 1 1 0
100%
4 สพม.พิษณุโลก ยางโกลนวิทยา 3 3 0 3
100%
5 สพม.พิษณุโลก นครไทย 1 1 1 0
100%
6 สพม.พิษณุโลก บางกระทุ่มพิทยาคม 6 6 2 4
100%
7 สพม.พิษณุโลก ประชาสงเคราะห์วิทยา 12 12 3 9
100%
8 สพม.พิษณุโลก บางระกำวิทยศึกษา 45 45 43 2
100%
9 สพม.พิษณุโลก ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ 4 4 3 1
100%
10 สพม.พิษณุโลก พรหมพิรามวิทยา 11 11 10 1
100%
11 สพม.พิษณุโลก ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 2 1 1
100%
12 สพม.พิษณุโลก บ้านกลางพิทยาคม 1 1 1 0
100%
13 สพม.พิษณุโลก น้ำรินพิทยาคม 4 4 1 3
100%
14 สพม.พิษณุโลก วังทองพิทยาคม 17 17 9 8
100%
15 สพม.พิษณุโลก หนองพระพิทยา 6 6 2 4
100%
16 สพม.พิษณุโลก วังพิกุลวิทยศึกษา 5 5 0 5
100%
17 สพม.พิษณุโลก วัดโบสถ์ศึกษา 8 8 7 1
100%
18 สพม.พิษณุโลก เนินมะปรางศึกษาวิทยา 18 18 5 13
100%
19 สพม.พิษณุโลก วังโพรงพิทยาคม 2 2 2 0
100%
20 สพม.พิษณุโลก ไทรย้อยพิทยาคม 1 1 1 0
100%
21 สพม.พิษณุโลก จ่านกร้อง 17 17 7 10
100%
22 สพม.พิษณุโลก พิษณุโลกพิทยาคม 29 29 0 29
100%
23 สพม.พิษณุโลก พุทธชินราชพิทยา 1 1 1 0
100%
24 สพม.พิษณุโลก ท่าทองพิทยาคม 1 1 1 0
100%
25 สพม.พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 10 10 4 6
100%
26 สพม.พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี 13 13 8 5
100%
27 สพม.พิษณุโลก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 2 2 2 0
100%
28 สพม.พิษณุโลก ดอนทองวิทยา 12 12 1 11
100%
29 สพม.พิษณุโลก วังน้ำคู้ศึกษา 1 1 1 0
100%
30 สพม.พิษณุโลก สวนเมี่ยงวิทยา 4 0 0 0
0%
31 สพม.พิษณุโลก วังมะด่านพิทยาคม 2 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 273 267 129 138
98%