นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชาติตระการ 9 9 9 0
100%
2 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครไทย 20 20 19 1
100%
3 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกระทุ่ม 17 17 13 4
100%
4 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ 39 39 39 0
100%
5 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม 25 25 21 4
100%
6 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง 57 57 52 5
100%
7 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดโบสถ์ 15 15 15 0
100%
8 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินมะปราง 16 16 15 1
100%
9 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก 109 109 105 4
100%
รวมทั้งหมด 307 307 288 19
100%