นักเรียนซ้ำซ้อน(Public)

สถานะซ้ำซ้อนรายสถานศึกษา

# สังกัด สถานศึกษา ซ้ำซ้อนทั้งหมด ตรวจสอบแล้ว พบ ไม่พบ ดำเนินการแล้ว(%)
1 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 1 1 0 1
100%
2 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย 1 1 0 1
100%
3 ท้องถิ่น รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 2 2 0 2
100%
4 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 9 9 4 5
100%
5 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 3 3 0 3
100%
6 ท้องถิ่น รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 10 10 7 3
100%
7 ท้องถิ่น รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9 9 9 0
100%
8 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 1 1 1 0
100%
9 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 11 11 6 5
100%
10 ท้องถิ่น รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 2 2 1 1
100%
11 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 8 8 6 2
100%
12 ท้องถิ่น รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 4 4 3 1
100%
13 ท้องถิ่น รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 2 2 0 2
100%
14 ท้องถิ่น รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 2 2 2 0
100%
15 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 5 5 3 2
100%
16 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร 6 6 4 2
100%
17 ท้องถิ่น รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 5 5 5 0
100%
18 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านบางแก้ว 1 1 0 1
100%
19 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านประดาประชาราษฎร์ 1 1 0 1
100%
20 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดปรือกระเทียม 1 1 0 1
100%
21 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านใหม่คลองเจริญ 1 1 0 1
100%
22 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านปลักแรด 2 2 2 0
100%
23 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านย่านใหญ่ 1 1 1 0
100%
24 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บางระกำ 2 2 2 0
100%
25 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านห้วยชัน 1 1 0 1
100%
26 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านหนองกุลา 2 2 2 0
100%
27 สพป.พิษณุโลก เขต 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 3 3 2 1
100%
28 สพป.พิษณุโลก เขต 1 นิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) 1 1 1 0
100%
29 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ่อวิทยบางระกำ 2 2 1 1
100%
30 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 3 3 0 3
100%
31 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านร้องยุ้งข้าว 1 1 1 0
100%
32 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 1 1 0 1
100%
33 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดยาง (มีมานะวิทยา) 2 2 2 0
100%
34 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จ่าการบุญ 2 2 2 0
100%
35 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 6 6 3 3
100%
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดอรัญญิก 1 1 0 1
100%
37 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบ้านใหม่ 2 2 2 0
100%
38 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 2 2 2 0
100%
39 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์-จู เกษกาญจน์) 1 1 0 1
100%
40 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจุฬามณี 1 1 1 0
100%
41 สพป.พิษณุโลก เขต 1 อนุบาลพิษณุโลก 3 3 3 0
100%
42 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0
100%
43 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจันทร์ตะวันออก 5 5 2 3
100%
44 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดเนินมะคึก 1 1 1 0
100%
45 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดกรมธรรม์ 1 1 0 1
100%
46 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1 1 1 0
100%
47 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์) 1 1 1 0
100%
48 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดจอมทอง 3 3 2 1
100%
49 สพป.พิษณุโลก เขต 1 วัดตาปะขาวหาย 2 2 1 1
100%
50 สพป.พิษณุโลก เขต 1 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1 1 0 1
100%
51 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 1 1 0 1
100%
52 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดราษฎร์สโมสร 2 2 0 2
100%
53 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดสิริสุทธาวาส 1 1 0 1
100%
54 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 1 1 0 1
100%
55 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดบางกระทุ่ม 1 1 1 0
100%
56 สพป.พิษณุโลก เขต 2 วัดสนามคลีตะวันตก 3 3 1 2
100%
57 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาลัย 1 1 1 0
100%
58 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านน้ำริน 1 1 0 1
100%
59 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านน้ำยาง 1 1 1 0
100%
60 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านสะเดา 2 2 2 0
100%
61 สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 2 2 2 0
100%
62 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านหินประกาย 1 1 1 0
100%
63 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านซำตะเคียน(ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) 2 2 2 0
100%
64 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านโป่งปะ 3 3 3 0
100%
65 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 3 3 0 3
100%
66 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0
100%
67 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านแก่งจูงนาง 1 1 0 1
100%
68 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 6 6 1 5
100%
69 สพป.พิษณุโลก เขต 2 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 1 0
100%
70 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 1 0 1
100%
71 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านพัฒนาดงน้อย 1 1 1 0
100%
72 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเนินมะปราง 4 4 4 0
100%
73 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านลำภาศ 1 1 1 0
100%
74 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านเขาดิน 2 2 1 1
100%
75 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 1 1 0
100%
76 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านวังขวัญ 1 1 0 1
100%
77 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านสวนเมี่ยง 2 2 2 0
100%
78 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแก่งบัวคำ 2 2 2 0
100%
79 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านขุนน้ำคับ 3 3 1 2
100%
80 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยช้างแทง 2 2 2 0
100%
81 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาหล่ม 1 1 1 0
100%
82 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านเนินสุวรรณ 1 1 1 0
100%
83 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านชาติตระการ 1 1 1 0
100%
84 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน้ำจวง 5 5 1 4
100%
85 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านร่มเกล้า 3 3 2 1
100%
86 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านนาโพธิ์นาจาน 3 3 1 2
100%
87 สพป.พิษณุโลก เขต 3 กัลยาณิวัฒนา 1 1 1 1 0
100%
88 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหนองหิน 1 1 0 1
100%
89 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วิทยสัมพันธ์ 5 5 0 5
100%
90 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านแยง 2 2 1 1
100%
91 สพป.พิษณุโลก เขต 3 นครไทยวิทยาคม 1 1 1 0
100%
92 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านหลังเขา 1 1 0 1
100%
93 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 1 1 1 0
100%
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดวังวน 1 1 0 1
100%
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชาอุปถัมภ์ 1 1 1 0
100%
96 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดเซิงหวาย 1 1 1 0
100%
97 สพป.พิษณุโลก เขต 3 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 3 3 1 2
100%
98 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดวังงิ้วงาม 2 2 1 1
100%
99 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหัวเขาสมอคร้า 1 1 1 0
100%
100 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1 1 0 1
100%
101 สพม.พิษณุโลก ชาติตระการวิทยา 9 9 9 0
100%
102 สพม.พิษณุโลก ยางโกลนวิทยา 3 3 0 3
100%
103 สพม.พิษณุโลก นครไทย 1 1 1 0
100%
104 สพม.พิษณุโลก นครบางยางพิทยาคม 25 25 3 22
100%
105 สพม.พิษณุโลก บ่อโพธิ์วิทยา 1 1 1 0
100%
106 สพม.พิษณุโลก บางกระทุ่มพิทยาคม 6 6 2 4
100%
107 สพม.พิษณุโลก ประชาสงเคราะห์วิทยา 12 12 3 9
100%
108 สพม.พิษณุโลก บางระกำวิทยศึกษา 45 45 43 2
100%
109 สพม.พิษณุโลก ชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์ 4 4 3 1
100%
110 สพม.พิษณุโลก พรหมพิรามวิทยา 11 11 10 1
100%
111 สพม.พิษณุโลก น้ำรินพิทยาคม 4 4 1 3
100%
112 สพม.พิษณุโลก วังพิกุลวิทยศึกษา 5 5 0 5
100%
113 สพม.พิษณุโลก หนองพระพิทยา 6 6 2 4
100%
114 สพม.พิษณุโลก ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 2 2 1 1
100%
115 สพม.พิษณุโลก บ้านกลางพิทยาคม 1 1 1 0
100%
116 สพม.พิษณุโลก วังทองพิทยาคม 17 17 9 8
100%
117 สพม.พิษณุโลก วัดโบสถ์ศึกษา 8 8 7 1
100%
118 สพม.พิษณุโลก เนินมะปรางศึกษาวิทยา 18 18 5 13
100%
119 สพม.พิษณุโลก วังโพรงพิทยาคม 2 2 2 0
100%
120 สพม.พิษณุโลก ไทรย้อยพิทยาคม 1 1 1 0
100%
121 สพม.พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี 13 13 8 5
100%
122 สพม.พิษณุโลก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 2 2 2 0
100%
123 สพม.พิษณุโลก ดอนทองวิทยา 12 12 1 11
100%
124 สพม.พิษณุโลก วังน้ำคู้ศึกษา 1 1 1 0
100%
125 สพม.พิษณุโลก จ่านกร้อง 17 17 7 10
100%
126 สพม.พิษณุโลก พิษณุโลกพิทยาคม 29 29 0 29
100%
127 สพม.พิษณุโลก พุทธชินราชพิทยา 1 1 1 0
100%
128 สพม.พิษณุโลก ท่าทองพิทยาคม 1 1 1 0
100%
129 สพม.พิษณุโลก เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 10 10 4 6
100%
130 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 12 12 6 6
100%
131 อาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 40 40 19 21
100%
132 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 60 58 2
100%
133 อาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 43 43 14 29
100%
134 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 245 245 41 204
100%
135 อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 89 89 66 23
100%
136 เอกชน จันทราพระกิตติคุณ 2 2 1 1
100%
137 เอกชน อินทุภูติพิทยา 2 2 2 0
100%
138 เอกชน ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 2 2 2 0
100%
139 เอกชน เอ.เจ.เนินมะปราง 7 7 2 5
100%
140 เอกชน ธีรธาดา พิษณุโลก 2 2 1 1
100%
141 เอกชน สิ่นหมิน 3 3 2 1
100%
142 เอกชน อนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร 1 1 1 0
100%
143 เอกชน อนุบาลประชาราษฎร์ 1 1 1 0
100%
144 เอกชน อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 2 2 1 1
100%
145 เอกชน เซนต์นิโกลาส 4 4 3 1
100%
146 เอกชน อนุบาลวังจันทน์ 3 3 2 1
100%
147 เอกชน โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 6 6 6 0
100%
148 เอกชน ผดุงราษฎร์ 7 7 7 0
100%
149 เอกชน อนุบาลโรจนวิทย์ 2 2 2 0
100%
150 เอกชน เพชรโสภณ พิษณุโลก 1 1 1 0
100%
151 อว. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 14 14 0
100%
152 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชาติตระการ 9 9 9 0
100%
153 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครไทย 20 20 19 1
100%
154 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางกระทุ่ม 17 17 13 4
100%
155 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ 39 39 39 0
100%
156 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม 25 25 21 4
100%
157 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง 57 57 52 5
100%
158 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดโบสถ์ 15 15 15 0
100%
159 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินมะปราง 16 16 15 1
100%
160 กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก 109 109 105 4
100%
161 ศึกษาพิเศษฯ ราชประชานุเคราะห์ 23 8 8 7 1
100%
162 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านป่าแดง 2 0 0 0
0%
163 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 0 0
0%
164 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยน้ำไซ 1 0 0 0
0%
165 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านเข็กใหญ่ 1 0 0 0
0%
166 สพป.พิษณุโลก เขต 3 บ้านห้วยเฮี้ย 3 0 0 0
0%
167 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดหนองมะคัง 1 0 0 0
0%
168 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดน้ำคบ 1 0 0 0
0%
169 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ 3 0 0 0
0%
170 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดเสนาสน์ 1 0 0 0
0%
171 สพม.พิษณุโลก สวนเมี่ยงวิทยา 4 0 0 0
0%
172 สพม.พิษณุโลก วังมะด่านพิทยาคม 2 0 0 0
0%
173 อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 20 0 0 0
0%
174 อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 8 0 0 0
0%
175 ศึกษาพิเศษฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 3 0 0 0
0%
176 ศึกษาพิเศษฯ พิษณุโลกปัญญานุกูล 1 0 0 0
0%
รวมทั้งหมด 1,412 1,360 811 549
96%